Certificated Flight Instructor

Uçuş öğretmeni (CFI)

Pilot adaylarına herhangi bir hava taşıtında uçmayı öğreten yetkili kişidir. Pilot lisansı ve yetkilerinin verilmesi, yetkilerin sürelerinin uzatılması veya yenilenmesi için gerekli teorik dersleri ve uçuş eğitimlerini verir.

FI kısaltması, İngilizce Flight Instructor kavramının akronimidir. ABD'de CFI (Certificated Flight Instructor) kısaltması aynı anlamda kullanılır. Ancak CFI kısaltması diğer pek çok ülkede Chief Flight Instructor (baş uçuş öğretmeni) anlamına gelir.

Türkiye (JAA) ve/veya EASA ülkeleri dışından alınmış Öğretmen Lisansları SHGM’nin SHT-1H talimnamesi son paragrafına göre Türk Öğretmen Lisansına çevrilmektedir.

Öğretmen Yetkisi İçin

• En az 18 yaşında olmak, SHGM tarafından tanımlanmış ATPL Teori Sınavlarını başarıyla tamamlamak
• SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak
• SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
• Adayın toplam uçuş tecrübesi en az 200 saat olmalı ve bu sürenin en az 100 saati sorumlu pilot olarak uçulmuş olmalıdır. Hususi pilot lisansına sahip olanlar için sorumlu pilot olarak uçuş süresi 150 saat olmalıdır.

CFI Requirements

- 18 years of age

- 1st Class Medical $95**

- Administration Fee $350

** The items listed above are all paid to issuing agency.

_________________________________________

A. Ground Training

- 20 hrs 1-to-1 CFI

- 40 hrs of Student Tutoring

- 3 FAA written examsFOI, FIA, FII

B. Flight Training

- 10 hrs Dual Complex

- 2 hrs Complex Checkride

- 5 hrs Insturment

- 2 hrs Instrument Checkride

- 5 hrs Dual PA-34

- 2 hrs PA-34 CheckrideAdditional Expenses:

- Administration Fee. $350

- Course Materials $150*

- 3 FAA Flight Tests** $600ea*

___________________________________________

Net Cost $9,421

Kontrol pilotu (examiner pilot); pilotların ve pilot adaylarının yeterlilik kontrolleri ve beceri testlerini yapmak üzere ilgili havacılık otoritesince görevlendirilmiş uçuş öğretmenidir. Adaylar SHGM talimnamelerine göre tecrübeli uçuş öğretmenlerinden seçilerek ve kontrol öğretmenliği kontrol uçuşuna tabii tutularak seçilir.